card v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za card v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi business card, postcard

card v slovarju PONS

Prevodi za card v slovarju angleščina»francoščina

I.card2 [kɑ:d, Am kɑ:rd] SAMOST (in mechanics)

card Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

card iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文