cat v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cat v slovarju angleščina»francoščina

5. cat inf abrév → catalytic converter

glej tudi catalytic converter

fraidy-cat [Brit ˈfreɪdɪkat, Am ˈfreɪdiˌkæt] SAMOST Am inf, child language

cat v slovarju PONS

Prevodi za cat v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za cat v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cat Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

a (cat's) lick and a promise Brit inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文