compound v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za compound v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.compound SAMOST [Brit ˈkɒmpaʊnd, Am ˈkɑmˌpaʊnd]

II.compound PRID [Brit ˈkɒmpaʊnd, Am ˈkɑmˌpaʊnd, kəmˈpaʊnd]

III.compound GLAG preh. [Brit kəmˈpaʊnd, Am kəmˈpaʊnd, ˈkɑmˌpaʊnd]

IV.compound GLAG nepreh. [Brit kəmˈpaʊnd, Am kəmˈpaʊnd, ˈkɑmˌpaʊnd] LAW

Individual translation pairs

Prevodi za compound v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

compound v slovarju PONS

Prevodi za compound v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za compound v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

compound Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

compound iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文