curious v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za curious v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

curious [Brit ˈkjʊərɪəs, Am ˈkjʊriəs] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za curious v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

curious v slovarju PONS

curious Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文