definite v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za definite v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

definite [Brit ˈdɛfɪnət, Am ˈdɛf(ə)nət] PRID

Prevodi za definite v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

definite v slovarju PONS

Prevodi za definite v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za definite v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

definite Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文