expense v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za expense v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.expense [Brit ɪkˈspɛns, ɛkˈspɛns, Am ɪkˈspɛns] SAMOST

III.expense [Brit ɪkˈspɛns, ɛkˈspɛns, Am ɪkˈspɛns]

Individual translation pairs

Prevodi za expense v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

expense v slovarju PONS

Prevodi za expense v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za expense v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

expense Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文