experiencing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za experiencing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.experience [Brit ɪkˈspɪərɪəns, ɛkˈspɪərɪəns, Am ˌɪkˈspɪriəns] SAMOST

1. experience (expertise):

II.experience [Brit ɪkˈspɪərɪəns, ɛkˈspɪərɪəns, Am ˌɪkˈspɪriəns] GLAG preh.

Individual translation pairs

Prevodi za experiencing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

experiencing v slovarju PONS

Prevodi za experiencing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za experiencing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

experiencing Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

experiencing iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za experiencing v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文