flesh v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za flesh v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.flesh out GLAG [Brit flɛʃ -, Am flɛʃ -] (flesh [sth] out, flesh out [sth])

Prevodi za flesh v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

flesh v slovarju PONS

Prevodi za flesh v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za flesh v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

flesh Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文