focus v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za focus v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.focus <pl focuses or foci> [Brit ˈfəʊkəs, Am ˈfoʊkəs] SAMOST

II.focus <part prés focusing, or focussing; prét, part passé focused or focussed> [Brit ˈfəʊkəs, Am ˈfoʊkəs] GLAG preh.

III.focus <part prés focusing, or focussing; prét, part passé focused or focussed> [Brit ˈfəʊkəs, Am ˈfoʊkəs] GLAG nepreh.

Prevodi za focus v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
foyer réel PHYS

focus v slovarju PONS

Prevodi za focus v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.focus <-es [or foci]> [ˈfəʊkəs, Am ˈfoʊ-] SAMOST

II.focus <-es [or foci]-s- [or -ss-]> [ˈfəʊkəs, Am ˈfoʊ-] GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za focus v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

focus Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文