fool v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fool v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.fool [Brit fuːl, Am ful] PRID attr Am inf

I.fool about GLAG [Brit fuːl -, Am ful -] inf Brit, fool around GLAG inf Brit (fool around)

II.fool about GLAG [Brit fuːl -, Am ful -] inf Brit, fool around GLAG inf Brit (fool around with [sb/sth])

Prevodi za fool v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fool v slovarju PONS

Prevodi za fool v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
idiot(e) m (ž)

Prevodi za fool v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fool Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

what a fool I am!
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文