haven't v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za haven't v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

haven't → have not

Individual translation pairs

Prevodi za haven't v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

haven't v slovarju PONS

Prevodi za haven't v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi have

Individual translation pairs

Prevodi za haven't v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

haven't Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文