launch v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za launch v slovarju angleščina»francoščina

I.launch [Brit lɔːn(t)ʃ, Am lɔn(t)ʃ, lɑn(t)ʃ] SAMOST

hard launch [ˈhɑːd lɔːn(t)ʃ, Amˈhɑrd ˌlɔntʃ] SAMOST COM

soft launch [ˈsɒft lɔːn(t)ʃ, Amˈsɔftˌ lɔntʃ] SAMOST

launch v slovarju PONS

Prevodi za launch v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za launch v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

launch Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文