position v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za position v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.position [Brit pəˈzɪʃ(ə)n, Am pəˈzɪʃ(ə)n] SAMOST

1. position (situation, state):

Prevodi za position v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

position v slovarju PONS

Prevodi za position v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za position v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

position Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

position iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za position v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文