reduce v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za reduce v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.reduce [Brit rɪˈdjuːs, rɪˈdʒuːs, Am rəˈd(j)us] GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za reduce v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
réduire GASTR, CHIM composé
to set, to reduce technical

reduce v slovarju PONS

Prevodi za reduce v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za reduce v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

reduce Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文