remains v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za remains v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

remains [Brit rɪˈmeɪnz, Am rəˈmeɪnz] SAMOST npl

Individual translation pairs

Prevodi za remains v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

remains v slovarju PONS

Prevodi za remains v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za remains v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

remains Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

reste à savoir si ...
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文