revenue v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za revenue v slovarju angleščina»francoščina

I.revenue [Brit ˈrɛvənjuː, Am ˈrɛvəˌn(j)u] SAMOST

revenue v slovarju PONS

Prevodi za revenue v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za revenue v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文