separate v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za separate v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.separate PRID [Brit ˈsɛp(ə)rət, Am ˈsɛp(ə)rət]

III.separate PRIS [Brit ˈsɛp(ə)rət, Am ˈsɛp(ə)rət]

1. separate (divide):

V.separate GLAG nepreh. [Brit ˈsɛpəreɪt, Am ˈsɛpəˌreɪt] (all contexts)

Individual translation pairs

Prevodi za separate v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

separate v slovarju PONS

Prevodi za separate v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za separate v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

separate Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文