shoe v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za shoe v slovarju angleščina»francoščina

II.shoe <part prés shoeing; prét, part passé shod> [Brit ʃuː, Am ʃu] GLAG preh.

shoe v slovarju PONS

Prevodi za shoe v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za shoe v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

shoe Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文