silence v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za silence v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.silence [Brit ˈsʌɪləns, Am ˈsaɪləns] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za silence v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

silence v slovarju PONS

Prevodi za silence v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za silence v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

silence Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文