slip v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za slip v slovarju angleščina»francoščina

11. slip NAUT:

11. slip NAUT:

III.slip <part prés slipping; prét, part passé slipped> [Brit slɪp, Am slɪp] GLAG preh.

IV.slip <part prés slipping; prét, part passé slipped> [Brit slɪp, Am slɪp] GLAG nepreh.

glej tudi slipway, disc

II.slip off GLAG [Brit slɪp -, Am slɪp -] (slip [sth] off, slip off [sth])

II.slip in GLAG [Brit slɪp -, Am slɪp -] (slip [sth] in, slipin [sth])

slip v slovarju PONS

Prevodi za slip v slovarju angleščina»francoščina

slip Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文