smooth v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za smooth v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi silk, ruffled, operator, baby

operator [Brit ˈɒpəreɪtə, Am ˈɑpəˌreɪdər] SAMOST

II.baby [Brit ˈbeɪbi, Am ˈbeɪbi] PRID attr

I.smooth away GLAG [Brit smuːð -, Am smuð -] (smooth away [sth], smooth [sth] away) lit, fig

I.smooth down GLAG [Brit smuːð -, Am smuð -] (smooth [sth] down, smooth down [sth])

I.smooth over GLAG [Brit smuːð -, Am smuð -] (smooth [sth] over, smooth over [sth]) fig

I.smooth out GLAG [Brit smuːð -, Am smuð -] (smooth [sth] out, smooth out [sth])

Prevodi za smooth v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

smooth v slovarju PONS

Prevodi za smooth v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za smooth v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

smooth Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

smooth iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za smooth v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文