spent v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za spent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi spend

II.spend <prét, part passé spent> [Brit spɛnd, Am spɛnd] GLAG preh.

III.spend <prét, part passé spent> [Brit spɛnd, Am spɛnd] GLAG nepreh.

II.spend <prét, part passé spent> [Brit spɛnd, Am spɛnd] GLAG preh.

III.spend <prét, part passé spent> [Brit spɛnd, Am spɛnd] GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za spent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

spent v slovarju PONS

Prevodi za spent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za spent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

spent Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文