stir v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za stir v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.stir <part prés stirring; prét, part passé stirred> [Brit stəː, Am stər] GLAG preh.

III.stir <part prés stirring; prét, part passé stirred> [Brit stəː, Am stər] GLAG nepreh.

stir povr < part prés stirring; prét, part passé stirred>:

I.stir up GLAG [Brit stəː -, Am stər -] (stir [sth] up, stir up [sth])

II.stir up GLAG [Brit stəː -, Am stər -] (stir [sb] up, stir up [sb])

I.stir in GLAG [Brit stəː -, Am stər -] (stir [sth] in, stir in [sth])

I.stir-fry [Brit ˈstəːfrʌɪ, Am ˈstər ˌfraɪ] SAMOST GASTR

II.stir-fry <prét, part passé stir-fried> [Brit ˈstəːfrʌɪ, Am ˈstər ˌfraɪ] GLAG preh.

Individual translation pairs

Prevodi za stir v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

stir v slovarju PONS

Prevodi za stir v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.stir-fry <-fries> [ˈstɜ:fraɪ, Am ˈstɜ:r-] SAMOST

Prevodi za stir v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

stir Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文