tomorrow v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tomorrow v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.tomorrow [Brit təˈmɒrəʊ, Am təˈmɔroʊ] SAMOST

II.tomorrow [Brit təˈmɒrəʊ, Am təˈmɔroʊ] PRIS

III.tomorrow [Brit təˈmɒrəʊ, Am təˈmɔroʊ]

Individual translation pairs

Prevodi za tomorrow v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
à demain!

tomorrow v slovarju PONS

Prevodi za tomorrow v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za tomorrow v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tomorrow Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文