trot v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za trot v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

III.trot <part prés trotting; prét, part passé trotted> [Brit trɒt, Am trɑt] GLAG preh.

IV.trot <part prés trotting; prét, part passé trotted> [Brit trɒt, Am trɑt] GLAG nepreh.

Prevodi za trot v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
au trot! RIDING
trot allongé RIDING
trot assis RIDING
trot enlevé RIDING
trot de travail RIDING
to trot out inf péj

trot v slovarju PONS

Prevodi za trot v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za trot v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

trot Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文