upset v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za upset v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.upset <part prés upsetting, prét, part passé upset> GLAG preh. [Brit ʌpˈsɛt, Am ˌəpˈsɛt]

IV.upset PRID [Brit ʌpˈsɛt, Am ˌəpˈsɛt]

Individual translation pairs

Prevodi za upset v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

upset v slovarju PONS

Prevodi za upset v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za upset v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

upset Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文