utmost v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za utmost v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.utmost [Brit ˈʌtməʊst, Am ˈətˌmoʊst] SAMOST

II.utmost [Brit ˈʌtməʊst, Am ˈətˌmoʊst] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za utmost v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

utmost v slovarju PONS

Prevodi za utmost v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za utmost v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

utmost Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文