walking v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za walking v slovarju angleščina»francoščina

I.walking [Brit ˈwɔːkɪŋ, Am ˈwɔkɪŋ] SAMOST

II.walking [Brit ˈwɔːkɪŋ, Am ˈwɔkɪŋ] PRID hum

walking v slovarju PONS

Prevodi za walking v slovarju angleščina»francoščina

I.walking [ˈwɔ:kɪŋ, Am ˈwɑ:k-] SAMOST no pl

walking Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文