allonger v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za allonger v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

III.s'allonger GLAG povr

Prevodi za allonger v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

allonger v slovarju PONS

Prevodi za allonger v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.allonger [alɔ̃ʒe] GLAG nepreh. (devenir plus long)

III.allonger [alɔ̃ʒe] GLAG povr s'allonger

Individual translation pairs

Prevodi za allonger v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

allonger Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文