amène v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za amène v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

amène [amɛn] PRID liter

II.s'amener GLAG povr

Prevodi za amène v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

amène v slovarju PONS

Prevodi za amène v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.amener [am(ə)ne] GLAG povr inf (se rappliquer)

Individual translation pairs

Prevodi za amène v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

amène Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文