amuse v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za amuse v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi amuser

II.s'amuser GLAG povr

III.amuser [amyze]

II.s'amuser GLAG povr

III.amuser [amyze]

amuse-gueule <pl amuse-gueule, amuse-gueules> [amyzɡœl] SAMOST m

Prevodi za amuse v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

amuse v slovarju PONS

Prevodi za amuse v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

amuse-gueule <amuse-gueule(s)> [amyzgœl] SAMOST m inf

Prevodi za amuse v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

amuse Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文