brillant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za brillant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.brillant (brillante) [bʀijɑ̃, ɑ̃t] PRID

II.brillant SAMOST m

1. briller:

glej tudi or2, or1

I.or2 [ɔʀ] PRID inv

II.or2 [ɔʀ] SAMOST m

1. or (métal):

or (à) 18/24 carats
gold épith

III.or2 [ɔʀ]

IV.or2 [ɔʀ]

or1 [ɔʀ] VEZNIK

Prevodi za brillant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

brillant v slovarju PONS

Prevodi za brillant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

brillant [bʀijɑ̃] SAMOST m

brillant(e) [bʀijɑ̃, jɑ̃t] PRID

Prevodi za brillant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

brillant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文