défaut v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za défaut v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.défaut [defo] SAMOST m

II.à défaut de PREDLOG

III.défaut [defo]

défaut-congé <pl défauts-congés> [defokɔ̃ʒe] SAMOST m LAW

Prevodi za défaut v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

défaut v slovarju PONS

Prevodi za défaut v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

défaut [defo] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za défaut v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

défaut Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

y a comme un défaut inf

défaut iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文