deviner v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za deviner v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se deviner GLAG preh.

Prevodi za deviner v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
divine liter

deviner v slovarju PONS

Prevodi za deviner v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za deviner v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

deviner Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文