difficile v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za difficile v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

difficile [difisil] PRID

Prevodi za difficile v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

difficile v slovarju PONS

Prevodi za difficile v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za difficile v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

difficile Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文