distance v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za distance v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

distance [distɑ̃s] SAMOST ž

1. distance (intervalle spatial):

mi-distance <à mi-distance> [amidistɑ̃s] PRIS

distancer [distɑ̃se] GLAG preh. (en compétition sportive)

Prevodi za distance v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

distance v slovarju PONS

Prevodi za distance v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

distance [distɑ̃s] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za distance v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

distance Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文