effectuer v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za effectuer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.s'effectuer GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za effectuer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

effectuer v slovarju PONS

Prevodi za effectuer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za effectuer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

effectuer Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文