enveloppe v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za enveloppe v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

enveloppe [ɑ̃vlɔp] SAMOST ž

6. enveloppe MAT:

enveloppé (enveloppée) [ɑ̃vlɔpe] PRID (gros)

enveloppe-réponse <pl enveloppes-réponse> [ɑ̃vlɔpʀepɔ̃s] SAMOST ž

II.s'envelopper GLAG povr

Prevodi za enveloppe v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

enveloppe v slovarju PONS

Prevodi za enveloppe v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

enveloppe [ɑ̃vlɔp] SAMOST ž

enveloppé(e) [ɑ̃vlɔpe] PRID

Prevodi za enveloppe v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

enveloppe Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文