envoyer v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za envoyer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.s'envoyer GLAG povr

III.envoyer [ɑ̃vwaje]

Individual translation pairs

Prevodi za envoyer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

envoyer v slovarju PONS

Prevodi za envoyer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.envoyer [ɑ̃vwaje] irr GLAG povr (se transmettre)

Prevodi za envoyer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

envoyer Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文