espèce v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za espèce v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.espèce [ɛspɛs] SAMOST ž

II.espèces SAMOST fpl

III.espèce [ɛspɛs]

glej tudi sonnant

sous-espèce <pl sous-espèces> [suzɛspɛs] SAMOST ž

Prevodi za espèce v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

espèce v slovarju PONS

Prevodi za espèce v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

espèce [ɛspɛs] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za espèce v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

espèce Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文