faible v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za faible v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.faible [fɛbl] PRID

3. faible (peu considérable):

II.faible [fɛbl] SAMOST mf (personne veule)

III.faible [fɛbl] SAMOST m (penchant)

IV.faibles SAMOST mpl

Prevodi za faible v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

faible v slovarju PONS

Prevodi za faible v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.faible [fɛbl] PRID

II.faible [fɛbl] SAMOST m, f

III.faible [fɛbl] SAMOST m sans pl (défaut)

Prevodi za faible v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

faible Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

faible iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文