message v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za message v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

message [mesaʒ] SAMOST m (gén)

mini message [minimesaʒ] SAMOST m TEL

Prevodi za message v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
message REL, POL

message v slovarju PONS

Prevodi za message v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za message v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

message Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

message iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文