moitié v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za moitié v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

moitié [mwatje] SAMOST ž

1. moitié (gén):

dormir à moitié inf

glej tudi pardonner

III.se pardonner GLAG povr

IV.pardonner [paʀdɔne]

moitié-moitié [mwatjemwatje] PRIS (en proportions égales)

Prevodi za moitié v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

moitié v slovarju PONS

Prevodi za moitié v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za moitié v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

moitié Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文