partout v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za partout v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

partout [paʀtu] PRIS

I.passe-partout, passepartout <pl passe-partout, passepartouts> [paspaʀtu] PRID

II.passe-partout, passepartout <pl passe-partout, passepartouts> [paspaʀtu] SAMOST m

Prevodi za partout v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

partout v slovarju PONS

Prevodi za partout v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za partout v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

partout Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文