posséder v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za posséder v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se posséder GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za posséder v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

posséder v slovarju PONS

Prevodi za posséder v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za posséder v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

posséder Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文