procédé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za procédé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

procédé [pʀɔsede] SAMOST m

I.procéder à GLAG preh.

II.procéder de GLAG preh.

III.procéder [pʀɔsede] GLAG nepreh. (agir)

Individual translation pairs

Prevodi za procédé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

procédé v slovarju PONS

Prevodi za procédé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

procédé [pʀɔsede] SAMOST m

procéder [pʀɔsede] GLAG nepreh. (agir)

Individual translation pairs

Prevodi za procédé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

procédé Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文