qualité v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za qualité v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

qualité [kalite] SAMOST ž

4. qualité:

Prevodi za qualité v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

qualité v slovarju PONS

Prevodi za qualité v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za qualité v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

qualité Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文