queue v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za queue v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

queue [kø] SAMOST ž

queue-d'aronde <pl queues-d'aronde> [kødaʀɔ̃d] SAMOST ž

demi-queue <pl demi-queues> [d(ə)mikø] SAMOST m a. piano demi-queue

rouge-queue <pl rouges-queues> [ʀuʒkø] SAMOST m ZOOL

queue-de-cheval <pl queues-de-cheval> [kødʃəval] SAMOST ž

queue-de-morue <pl queues-de-morue> [kødmɔʀy] SAMOST ž

queue-de-pie <pl queues-de-pie> [kødpi] SAMOST ž inf

queue-de-rat <pl queues-de-rat> [kødʀa] SAMOST ž

tête-à-queue <pl tête-à-queue> [tɛtakø] SAMOST m

Prevodi za queue v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

queue v slovarju PONS

Prevodi za queue v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

queue [kø] SAMOST ž

tête-à-queue [tɛtakø] SAMOST m inv

Prevodi za queue v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

queue Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文