sembler v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sembler v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

Prevodi za sembler v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sembler v slovarju PONS

Prevodi za sembler v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.sembler [sɑ̃ble] GLAG nepreh. impers

Prevodi za sembler v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sembler Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文