soif v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za soif v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

soif [swaf] SAMOST ž

1. soif (besoin de boire):

boit-sans-soif <pl boit-sans-soif> [bwasɑ̃swaf] SAMOST mf inf

Prevodi za soif v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

soif v slovarju PONS

Prevodi za soif v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

soif [swaf] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za soif v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

soif Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文